[ ]
Головна » 2018 » Жовтень » 6 » Cпільна сесія Всеукраїнської асоціації кардіологів України та Судинного дослідницького інституту легень
12:06
Cпільна сесія Всеукраїнської асоціації кардіологів України та Судинного дослідницького інституту легень

27 вересня в рамках проведення ХІХ Національного конгресу кардіологів України відбулася спільна сесія Всеукраїнської асоціації кардіологів України та Судинного дослідницького інституту легень. Перша частина засідання була присвячена веденню пацієнтів із легеневою артеріальною гіпертензією. Оскільки даній проблемі в Україні уваги приділяють досить мало, засідання викликало надзвичайну зацікавленість у представників різних медичних спеціальностей: кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, пульмонологів та фахівців у галузі організації надання медичних послуг. Сесію відкрив професор Сіренко Юрій Миколайович, керівник єдиного в Україні унікального референтного центру з легеневих гіпертензій, що функціонує на базі відділу симптоматичних гіпертензій ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска». Професор Сіренко ознайомив спільноту українських практичних лікарів із діючим протоколом ведення хворих із легеневою артеріальною гіпертензією. Про міжнародні стандарти та підходи лікування легеневої гіпертензії розповіли запрошені гості професор Ш.Г. Хаворт і д-р С. Гіббс (Об’єднане Королівство). Лекції відомих експертів викликали жвавий інтерес у присутніх, у ході дискусії кожен бажаючий мав нагоду особисто поспілкуватися і поставити запитання британським колегам. В свою чергу, співробітники Судинного дослідницького інституту легень поцікавилися організацією надання медичної допомоги пацієнтам із легеневою гіпертензією в Україні та високо оцінили роботу референтного центру легеневих гіпертензій як такого, що працює за сучасними світовими стандартами. Від імені Асоціації пацієнтів із легеневою гіпертензією виступила О. Алєксандрова, яка розповіла про труднощі і проблеми, з якими зіштовхуються пацієнти, можливі шляхи їх подолання, а також про активність, соціальні проекти та заходи, що проводилися з метою популяризації цієї проблеми. Друга частина сесії була присвячена проблемі хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії. Поряд із експертами центру свої лекції прочитали кардіохірург професор Л.В. Кулик (м.Львів) та фахівець за інтервенційної кардіології С. Дороха (м. Отвоцьк, Польща), які розповіли практичним лікарям про можливості ендартектомії та ангіопластики легеневих артерій відповідно. Протягом усієї сесії було представлено ряд клінічних випадків, в ході обговорення яких можна було почути думку як українських, так і світових експертів з легеневої гіпертензії.

Сесія мала надзвичайний успіх! Сподіваємося, що проведення подібних заходів буде хорошою традицією!

 

On September 27, during the XIX National Congress of Cardiologists of Ukraine, a joint session of the All-Ukrainian Association of Cardiologists of Ukraine and the Pulmonary Vascular Research Institute took place. The first part of the meeting was devoted to the management of patients with pulmonary arterial hypertension. Due to the fact that this issue is not enough discussed in Ukraine, the meeting caused great interest among representatives of various medical specialties: cardiologists, therapists, family doctors, pulmonologists and specialists in the field of medical services. The session was opened by Professor Yuriy Sirenko, head of the unique National Referent Center for Pulmonary Hypertension for adults in Ukraine, which functions on the basis of the Department of Symptomatic Hypertension of the Federal Institution “National Scientific Center “Institute of Cardiology n.a. acad. M.D. Strazesko”. Professor Sirenko presented the Ukrainian practitioners' community with the current protocol for the management of patients with pulmonary arterial hypertension. Invited guests Professor Sh.G. Haworth and Dr S. Gibbs (United Kingdom) told about international standards and approaches to the treatment of pulmonary hypertension. The lectures of the famous experts caused a great interest of the audience, during the discussion everyone had an opportunity to communicate personally and to ask questions to the British speakers. In turn, experts of the Pulmonary Vascular Research Institute were interested in the organization of medical care for patients with pulmonary hypertension in Ukraine and also highly appreciated the work of the Reference Center of Pulmonary Hypertension as it meets the criteria of the modern world standards. O. Aleksandrova spoke on behalf of the Association of Patients with Pulmonary Hypertension, and talked about the difficulties and problems faced by patients, the possible ways of overcoming them and also about their work, social projects and activities carried out in order to popularize this problem. The second part of the session was devoted to the problem of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. There were reports of the center's experts and also reports of the cardiac surgeon Professor L.V. Kulyk (Lviv, Ukraine) and of the interventional cardiologist Dr S. Darocha (Otwock, Poland), who told practitioners about the possibility of endarterectomy and pulmonary artery angioplasty, respectively. During the session, a number of clinical cases were presented, in the discussion of which took part Ukrainian and international experts on pulmonary hypertension.

The session had a great success! We hope that organizing of such events will be a good tradition!

 

 

Переглядів: 15 | Додав: HypD | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім'я *:
Email:
Код *: